ÅRSMØTE 20.02.2024

Innkalling til Årsmøte i Sunnfjord Hundeklubb

Styret kalla med dette inn til årsmøte i Sunnfjord Hundeklubb 20. februar 2024 kl. 19.00 på Førde Gjestehus og Camping, Peisestova.

Sakliste:

 • Val av møteleiar, ordstyrar og referent.
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Val av protokollunderskrivarar og teljekorps
 • Godkjenning av årsmelding for 2023
 • Godkjenning av årsrekneskapen for 2023
 • Inkomne saker:
  Medlemskontingent for 2024
  Lokale
 • Val
  Valkomite

Det blir enkel servering

Med helsing
Styret i Sunnfjord Hundeklubb