Onsdagstrening


Onsdagstrening er eit gratis tilbod om felles trening for deg som er medlem i Sunnfjord hundeklubb. 

  • Vinterhalvåret (1. september - 30.april 2024) kan du trene innandørs i ridehallen på Tefre Ridegard i Førde frå kl. 19.30 og ut kvelden.
  • Sommarhalvåret (1.mai - 31. august) er det trening på Festplassen i Førde frå kl. 19.30 og ut kvelden
    Etter sommaren 2024 vil det ikkje være mogleg å trene i ridehallen på Tefre. Hundeklubben har sagt opp avtalen med ridesenteret. Vi kjem med meir informasjon om det nye treningslokalet på eit seinare tidspunkt.

Hallen er ope for medlemar og dette er ikkje organisert trening, men eigentrening utan instruktør.
Det er sjølvsagt greitt å spørje andre om hjelp viss du treng det. 
Dette er eit tilbod for medlemer som ynskjer å trene anten fram mot konkurransar, for moroskuld, aktivisering av hunden eller som ein utrøtteleg lidenskap. 
Her vil du møte folk og hundar som er der for å førebu seg til Sunnfjordutstillinga (oktober kvart år), eller dei som er der for å trene lydigheit eller rally-lydighet.  Skilt og haldarar til rally står lagra i hallen. Hugs å rydde opp etter deg.

Alle treningane foregår parallelt, så snakk med dei andre som er der og del inn hallen i sonar om naudsynt. 
Hallen til Tefre Ridegard ligg på høgre side av vegen etter stallområdet. Sjå kart under.
Hugs å ta hensyn til hestane som heldt til der. Det kan være hestar inne i hallen når du kjem, så opne døra forsiktig så dei ikkje vert skremd.