Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. mars.

Vedlagt signert protokoll fra årsmøtet i Sunnfjord hundeklubb 25.02.2021:


Dokumenter til behandling på årsmøtet i Sunnfjord hundeklubb 25.02.2021: