Instruktørar

Presentasjon av klubben sine instruktørar:

Katrine Larsen, autorisert som NKK trinn 1-instruktør

Frank Lien, autorisert som NKK trinn 1-instruktør

Bjørn H. Marthinussen , autorisert som NKK trinn 1-instruktør og instruktør av NJFF

Irene M. Sønnervik, autorisert som NKK trinn 1-instruktør

Ann Kristin Gaare, autorisert som NKK Instruktør i Ettersøk og Instruktør av NJFF

Siv Jorunn Hjellbrekke, autorisert som NKK trinn 1-instruktør og utdanna instruktør ved Lundqvist Hundeskole

Reidun Janette Bale Foss, autorisert som NKK trinn 1-instruktør

Ingrid Leknes Nygård, utdanna instruktør ved Oslo Hundeskole