Om klubben

Sunnfjord hundeklubb er  samarbeidande med  Norsk Kennelklubb. Klubben vår har fokus på allsidig aktivitet for å kunne treffe flest mogeleg av innbyggarane i regionen og hundane deira.

Sunnfjord hundeklubb er samlingspunktet for organisert hundeaktivitet i Sunnfjord kommune. Klubben er ikkje ein raseklubb, og er derfor open for hundar av alle rasar og bruksområder. 

Klubben held til i Sunnfjord kommune i Vestland fylke, og har medlemar primært frå Gaular, Jølster, Førde og Naustdal, men og frå andre stadar i fylket/landet.

Klubben har som formål å arbeide for eit godt og ansvarsbevisst hundehald, skape eit godt miljø for hund og eigarar, og ivareta medlemane sine interesser.

Vi tilbyr faste treningar og aktivitetar for hundar og eigarar med autoriserte instruktørar, og vi arrangerar  Sunnfjordutstillinga som er den største nasjonale utstillinga i vår region pr. no.

Vi tilbyr faste aktivitetar for hundar og eigarar; kvalpetrening, lydighetstrening og utstillingstrening. Vi legg også opp til brukshundtrening, samt relevante kurs og foredrag knytt til hund og hundehald.

Historie

Klubben vart skipa i 1976 med namnet Førde brukshundklubb og har sidan då hatt ei jamn auke i medlemstal. Ved utgangen av 2020 hadde klubben 274 medlemar. . Førde brukshundklubb skifta namn til Sunnfjord hundeklubb etter kommuneregionreforma i 2020.

INFORMASJON:

KONTAKT: 

For meir informasjon kontakt styret i klubben på e-post: styret@sfhk.no.