Seminar og foredrag


Foredrag og relasjon hund - menneske 1. september 2023

Seminar/kurs i Førstehjelp for hund 31. 01.23

Seminar fredag 26. august 2022

Seminar fredag 28.januar 2022