Aktivitetstilbod og kurs

Sunnfjord hundeklubb held fleire kurs og arrangement gjennom året. Nokre av desse er organiserte som faste aktivitetar, medan kurs og andre aktivitetar vært sett i gong etter behov, etterpurnad eller sesong.
Sunnfjordutstillinga vert organisert gjennom ein eigen komité oppnemnd av styret.