ÅRSMØTE 28.02.2023


Sunnfjord Hundeklubb sitt årsmøte blir på Førde Gjestehus og Camping

den 28.02.2023 kl. 19.00
Saker til årsmøtet må være styret i hende seinast 31.01.2023 Sakspapir finn du på lenkane under her, blir sendt på e-post til påmeldte medlemmer og i møtet.