Førstehjelpskurs 31.01.23

22.01.2023

Vi arrangerer eit førstehjelpskurs 31.01.23 kl. 18.30 -20.30 på Mo og Jølster Vgs. avd Mo

Som hundeeigar er det alltid godt å vite litt om kva hjelp vi kan gi hunden vår om uhellet skulle vere ute.  Florø Dyreklinikk kjem for å lære oss om dette denne kvelden.  

Det blir gått gjennom, hoggormbilt, forgiftning, sår/kutt skadar, bittskadar og akurtte sjukdommar/tilstandar som krev umiddelbar veterinærhjelp.  

Det blir gitt råd omm kva utstyr som er fint å ha heime og sjølvsagt er det moglegheit for å stille spørsmål.

Kurset vil også innehlad ein liten prasktisk del med demonstasjon av hjerte/lungeregning og sårstell/bandsjering.

Det er og moglegheitl for å kjøpe diverse utstyr til sårrens (betaling via VIPPS)

 Kurset er gratis for klubben sine medlemmer, kr 100,- pr person for andre.  


Påmeldingsfrist:  29.01.23