Blodsporkurs/Grunnkurs Ettersøk

Sunnfjord hundeklubb arrangerer Grunnkurs ettersøk / blodsporkurs i samarbeid med Jølster Jeger- og fiskarforeining.


Kurset er retta mot deg som vil lære å trene hund mot konkurranse og/eller ettersøk.

Kurset vil gje deg:

* Kjennskap til alternative treningsmetoder
* Kompetanse til å legge spor og trene eigen hund, og trene i lag med andre.
* Innsikt i hunden sine føresetnader for sporarbeid
* Kjennskap til lovverket for ettersøk og regelverk for godkjenningsprøver og konkurranse

Stad:
Sanddalen/Dvergsdalsdalen i Jølster, meir spesifikk info kjem.
Tid: 3.-5- mai og 11. mai 2024
Kurset startar med teori fredag ettermiddag klokka 18.00

Laurdag og søndag frå kl. 10.00, og laurdagen etter, er det praktisk øving med hund.

Kursavgift:

Pris for medlem i Jølster JFF eller Sunnfjord hundeklubb: 1000,-*)
Pris for ikkje-medlem: 1400,-
Pris for observartør utan hund: 400,-
Kontonr. 3703 20 10114 (Jølster jff), merk innbetaling med "sporkurs" og namn.
Påmeldingsfrist: 28.04.2024

Påmelding er bindande ved betaling. Det er begrensa plass på kurset.**)

Instruktørar:
Hovudinstruktør er Ann Kristin Gaare, ettersøksinstruktør NJFF, Jakthundinstruktør trinn 2, NKK-instruktør for Ettersøk videregåande, autorisert Jegerprøveinstruktør.

Med på den praktiske biten er Bjørn Marthinussen, NKK trinn 1-instruktør, Jakthundinstruktør trinn 2, bandhunddommar og dommar på blod- og fersksporprøver.

Kvalpar under 12 veker kan ikkje delta aktivt på kurset.

*) Medlemskontigent for inneverande år må være betalt for å utløyse rabatt

**) "Førstemann til mølla"-prinsippet grunna begrensa antal deltakarar.