Herme etter meg. Sosial læring for hundar.

Sunnfjord hundeklubb inviterer til kurs i korleis du kan bruke sosial læring i hundetreninga.
"Herme etter meg: Sosial læring for hundar".
Bli med på eit spennande foredrag, demonstrasjon og praktisk trening om sosial læring og herming for hundar.

Korti: 19 - 21. april
Stad: Sunde eller Mo (veravhengig)
Instruktør: Line Sandstedt
Deltakaravgift: Ikkje medlem: Kr. 2.500,-. Medlem Kr. 2.100,-. Observatør utan hund Kr. 500,-.

Informasjon om kurset:
I dette kurset vil vi utforske konseptet med herming hos hundar og korleis dei kan lære ved å observere og etterlikne menneskeleg åtferd. Vi vil vise deg korleis du kan bruke denne åtferda til din fordel ved å lære hunden din å herme etter deg på kommando.
Mange hundar er allereie observante og har ei naturleg tilbøyelegheit til å gjenta åtferd dei har sett andre gjere.
Vi vil demonstrere korleis du kan utnytte denne eigenskapen til å lære hunden din morosame triks og nyttig åtferd.
Forsking har vist at herming er ein ekstremt effektiv læringsform for hundar. Ikkje berre hugsar dei læringa lenger, men dei er også betre i stand til å generalisere det dei har lært til ulike situasjonar.

Dette kurset er eigna for hundeeigarar på alle nivå, frå nybyrjar til erfaren. Enten du har lyst til å lære din hund nye triks, forbetre lydigheit eller berre ha det gøy saman, vil dette kurset gje deg verdifulle verktøy og teknikkar.

Bli med oss og utforsk den spennande verda av sosial læring og herming for hundar. Saman vil vi styrke bandet mellom deg og din beste ven, samstundes som vi utforsker nye måter å lære og kommunisere på.

Om instruktøren:

Innleigd instruktør er Line Sandstedt. Ho har utdanning frå NMBU (NLH). Ho har etter dette teke etter- og vidareutdanning i pedagogikk (PPU, SpesPed og rettleiing) Ho har jobba i ulike internasjonale prosjekt innan temaet dyreassistert intervensjon. Line har vore instruktør sidan 1990 og har hatt ulike typer hundekurs i inn- og utland. Ho har og konkurrert i ulike hundesporter gjennom mange år.

Spørsmål vedr. kurset kan du rette til Katrine Bjønnes Larsen
tlf: 41 44 36 81

Påmelding gjer du via knappen under (ekstern lenke til Letsreg.no) - påmelding er økonomisk bindande: